Orthodontie Amsterdam Oost sponsort 
schisis-project op Lombok

Al vijftien jaar betrokken

Sociaal ondernemen

Orthodontiepraktijk Amsterdam Oost steunt Stichting Sumbing Bibir (“Mooie glimlach”) op Lombok, Indonesië. In de Indonesische archipel worden relatief veel kinderen met een gespleten lip, kaak of gehemelte (schisis) geboren. Een aandoening die met een operatie prima is te verhelpen. Maar helaas hebben veel ouders van die kinderen daar het geld niet voor. Ir. Bernard Sjoerd Smits kwam er in 1992 veel schrijnende gevallen tegen.

Onafhankelijke stichting
In 1993 richtte ir. Bernard Sjoerd Smits stichting Sumbing Bibir op met als doel de door de donateurs ter beschikking gestelde gelden te beheren en ter financiering aan te wenden voor medische zorg, kennisdeling en wetenschappelijk onderzoek. Deze stichting helpt kinderen ongeacht hun godsdienst, etniciteit of sociale achtergrond en is een onpartijdige, onafhankelijke en transparante organisatie.
 
Rotary Mataram
Vanaf 2006 heeft de heer dr. Madjid Gordjestani, Orthodontist, Phd in samenwerking met de Rotary Mataram op Lombok diverse kaakchirurgen gesponsord. Dr. Rik Soehardi en professor dr. Stefaan Bergé zijn MKA-chirurgen en richten zich specifiek op schisispatiënten. Zij hebben een groot aandeel in dit project en verrichten baanbrekend werk.
 
Internationaal team
In samenwerking met de Rotaryclubs van Lombok, Gent (B) en Nijmegen vertrekt ieder jaar een internationaal team van MKA-specialisten (kaakchirurgen en anesthesiologen) voor een of  twee weken naar Lombok. In vier dagen tijd werken zij vol overgave aan het opereren van vele schisispatiënten. Sinds de oprichting zijn meer dan duizend van hen met succes geopereerd. Prof. dr. Anne-Marie Kuijpers-Jagtman is voorzitter van stichting Sumbing Bibir en de heer Gordjestani is algemeen adviseur in de Raad van Advies van Stichting Sumbing Bibir. www.sumbingbibir.nl.